Снимки

Разказ в снимки от „На тъмно в парка“

През месец юни 2013 г. изнесохме една „кухня“ и един „хол“ в парк Заимов и поканихме участниците да завържат очите си и с помощта на незрящите да изпълнят разни домашни дейности – да подредят, да сложат масата, да направят салата и дори да зашият копче! Ето ви разказ в снимки, направени от Яна Пункина.