Сетива в тъмното

Стратегии на животните в тъмното

Ето някои интересни факти за удивителните сетива на животните, които могат да се използват независимо дали е ден или нощ.

Ехолокация при прилепите

Ехолокация при прилепите

Прилеп

Прилепите могат да откриват храна (насекоми) на разстояние до 5.5 метра.  От това разстояние, чрез ехолокация, те разбират какъв вид насекомо се намира срещу тях.  Могат да чуват честоти между 3 000 и 120 000 Hz.  В сравнение с това, хората могат да чуват честоти в почти десеторно по-малък диапазон -между 20 и 20 000 Hz. Прилепите могат и да засекат топлината на животно от около 16cm.

 

Котка и куче. Снимка: Бев Лойд Робъртс

Котка и куче. Снимка: Бев Лойд Робъртс

Котка

Котките чуват в диапазон между 100 и 60 000 Hz. Обонятелната им луковица е около 14 квадратни сантиметра.  В сравнение с това, човешката е само 4 квадратни сантиметра.

Куче

Кучето има обонятелна мембрана е до 150 квадратни сантиметра!  Може да чува звуци до 40 000 Hz.

Хлебарка

Хлебарките могат да усетят движение на разстояние колкото 2 000 пъти диаметъра на водороден атом.

Щурец

Щурците чуват с краката си, тъй като звуковите вълни предизвикват вибрации в тънка мембрана на предните им крака.

Земният червей – пълзящият език

Цялото тяло на земния червей е покрито с химически рецептори подобни на вкусовите.

Слон 

Слуховият диапазон на слона е между 1 и 20 000 Hz. Хората не са способни да чуват в зоната на ниските звукови честоти.

Риба

Странична линия при акулите

Странична линия при акулите

Рибите имат система от сетивни органи, наречена „странична линия“ в канали по продължението на главата и тялото.  Рецепторите на тази система могат да усещат промени във водното налягане и да се използват за локализиране на плячка и насочване на движенията.

 

Звездоноса къртица

Звездоноса къртица

Звездоноса къртица

Звездоносите къртици използват месестите си звездовидни носове за ловуване.  По тях имат 100 000 нервни влакна, които се свързват с мозъка.  Това е почти шест пъти повече от тактилните рецептори по човешката ръка.

 

Акула

Акулите имат специализирани електромагнитни рецептори, които са изключително чувствителни – могат да засекат 0.005 микроволта/сантиметър.  С тези рецептори акулите могат да локализират плячка. Някои дребни акули (dogfish) могат да засекат писия, заровена под пясъка, която излъчва 4 микроампера ток.

Змия

Отровниците имат топлочувствителен орган между очите и ноздрите, на около 0.5 cm от повърхността на кожата.  Този орган има мембрана, която има 7000 нервни окончания и може да засече промени в температурата между 0.002 и 0.003 градуса по Целзий.  Гърмящата змия може да усети мишка от 40 cm ако мишката е 10 градуса по-топла от външната температура.

Змиите нямат външни уши.  Следователно не чуват музиката от флейтата на змиеукротителя.  Вероятно реагират на движенията на господаря си и на флейтата.  И все пак звуковите вълни могат да се придвижват през костите на главата им до средното ухо.