За проекта

Проектът комбинира усилията на най-различни екипи. Срещни се с незрящите водачи и научи повече за това кои сме ние.

meet_your_blind_guides

Незрящите водачи

Това са хората, които ще ви преведат през лабиринта от различни усещания по време на събитията в Хърватска и България. ...още

flow1

Екипът, който започна всичко

Срещнахме се за пръв път през септември 2012 г. на фестивалът „flow” в Русе. И без да искаме измислихме „Проглеждане в тъмното...още

ssb

Съюз на слепите в България

Съюзът на слепите в България предоставя организационна подкрепа на проекта....още

assoc

Асоциация на слепите в Загреб и Тифлоложки музей, Загреб

Асоциацията и музеят предоставят пространствои организационна подкрепа за проекта в Загреб. ...още

nppm

Национален природонаучен музей, София

Музеят ни предоставя организационна подкрепа и място за срещи и репетици. Едно от събитията ще се случва в самия музей. ...още

eyes4

Очи на четири лапи

Екипът на Очи на четири лапи вярва, че България се нуждае от училище, което подготвя кучета-водачи за хора с увреждания. Затова е създал едно такова училище....още

unseen

Невиждан театър

Някои от незрящите водачи в София са и актьори в невероятна театрална трупа. Режисьорът й ни помага да разработим събитията си. ...още