Събития

На открито

ktЩе разпознаете групичкатта ни по белите бастуни и кучетата-водачи. Незрящите ще ви помогнат да стигнете до Асоциацията на слепите в Загреб на ул. Драшковичева (Draškovićeva) със завързани очи. На това малко пътешествие ще разберете как да се придвижвате с бял бастун, GPS или куче-водач. Площадът е избран за срещата, заради трудностите, които се появяват, когато незрящ човек се намира в голямо открито пространство, без предмети и характеристики, които да помогнат при установяване на позицията или посоката, в която се придвижваш. Това трудно начало ще бъде последвано от ходене по тротоара. След площада, това може да изглежда много лесно, тъй като ще използваме стените на сградите като помощници. Предполагаме, че след това преживяване винаги ще обръщате внимание на това къде сте паркирали колата си или къде сте оставили кофата си за боклук.