За проекта

Екипът, който започна всичко

Този проект започна с един разговор за сетивата и ехолокацията (начинът, по който прилепите се ориентират, с помощта на звука). Бяхме случайно събрана група, седяща около една маса в красива изоставена сграда в центъра на Русе, България.

Участвахме във фестивал за разговор между изкуствата и науките, организиран от Австрийското Външно Министерство и Института за Дунавския район и Централна Европа, Австрия. Целта на фестивала беше да събере хора, специализиращи в различни сфери, от държавите по поречието на река Дунав и да насочи потенциала им към нещо, полезно за обществото.

Седейки около тази маса, разработвахме проект. Темата можеше да бъде каквото си пожелаем. Обсъдихме много възможности, но този проект, който по-късно нарекохме „Проглеждане в тъмното”, беше най-вълнуващ. Затова, когато четири от нас (Тони, Савина, Ана и Нина) се прибрахме у дома, се свързахме с местните организации на незрящите хора и, виждайки, че и те са развълнувани от идеята, кандидаствахме за финансиране от Австрийското Външно министерство.

Никой от нас дотогава не беше правил подобен проект. Затова научихме, и продължаваме да учим много по пътя.

Ето накратко кои сме ние:

Савина Стоицова

10Савина Стоицова в момента е докторант по епидемиология в Националния център по заразни и паразитни болести, София, България.  Изучава как заболяванията се разпространяват и как могат да бъдат контролирани.  И понеже темата комбинира познания от много сфери (медицина, биология, география, дори социология), не спира да бъде интересна.

 

Антония Хубанчева

11

Антония Хубанчева е биолог, специализиращ в сферата на сензорната биология, който се фокусира върху удивителните способности на прилепите. Живее в София, но в момента е на приключение в Панама, където изследва местните популации от прилепи.

 

 

 

 

 

Ана Симатович 

12Ана Симатович е родена на 21. Декември, 1984 в Нова Градиш,а и завършва Загребския университет, Факултет по естествени науки, Биология, през 2009 г.  От тогава работи като асистент в Лабораторията за еволюционна генетика, Секция Молекулярна Биология на Института Рудер Бошкович, Загреб.  Лабораторията има традиции в изследването на рекомбинацията и поправките в ДНК на бактерии.

 

Николина Стоянович

13

Николина Стоянович е родена на 15 Ноември, 1984 г. в Загреб и завършва Факултета по естествени науки, Департамент Молекулярна Биология, Загреб, през 2009 г. От 2009 г. е наета като асистент в Лабораторията по генотоксични агенти, раздел Молекулярна Биология, Институт Рудер Бошкович, Загреб.  Работи върху интегрин-медиираната клетъчна резистентност към антитуморни медикаменти.

 

Специални благодарности дължим на Клаудиа Монгини от Австрия за помощта й при изготвянето на проекта.