За проекта

Национален природонаучен музей, София

nppmНационалният природонаучен музей към БАН е националната институция, пряко ангажирана със създаването и съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на организмите.  Музеят има най-богатата експозиция от животни, растения и минерали на Балканския полуостров, разположена в 4-етажната сградата на бул. Цар Освободител 1.

Освен научно-изследователската си програма, музеят активно развива и културно-образователна дейност. Във фоайето се излагат гостуващи изложби и се организират различни културни и образователни събития.

Музеят е домакин на ежегодно провежданата Европейска нощ на прилепите като член на споразумението EUROBATS.

От 2011та музеят за трета поредна година участва в София Хартиен Арт фест, организиран от фондация Аматерас, като дава пространство за изява на бъдещите художници, учениците от 144 СОУ „Народни будители”.

Фото-изложбите, представени в музея традиционно са свързани с природата: „България-Тайван: Пътуване с птиците” – широкоформатна фото-изложба на К. К. Куо, природолюбител от Тайван; „Антарктида – Чистата Земя” на младата фотографка Милена Маринчева, участничка в 20-та експедиция до Антарктида под ръководството на проф. Христо Пимпирев; „Неизвестният Киргизстан: пътешествие в ничията земя“ – резултат от българската спелео-експедиция “Тян Шан – 2010”, с участник ученият от музея, Николай Симов; макрофотография на Димитър Йорданов, „Малките”.

Музеят е естествена среда за изява на български натуралисти и анималисти.  „Музиката на гората“ – Изложба на 12 художници-натуралисти посветена на Годината на гората (2010) с куратор Игната Василева;

Юбилейна изложба „20-години Асен Игнатов” – художник от НПМ;

Изложба с оригинални илюстрации на Георги Пчеларов към полевия определител „Птиците на Балканския полуостров”,.

През 2011  и 2012 г. в резултат на сътрудничеството си със Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура „По действителен случай” в музея бяха поставени авторските мултижанрови пърформънси „НОКТЮРНО – от прахта до сиянието” и „Емоционални“.

Тази година музеят беше включен в програмата на Фестивала за съвременно изкуство Sofia Contemporary с видео-инсталацията на Самуил Стоянов „10 минути Национален природонаучен музей” и с интерактивните инсталации за деца (и не само) на студио РЕАКТИВ, „Къщичка” и „Нарисувай ми овца”.

Непосредствено до фоайето е зала „Левентис“, която предлага условия както за провеждане на семинари, презентации, лекции и други образователни събития, така и за изложби, арт-инсталации, различни работилници.

Музеят работи 361 дни в годината, от 10 до 18 часа.

Неработни дни: 1 януари, 3 март, Великден и 25 декември.

 

Адрес

София, бул. Цар Освободител 1

Телефон/факс: 02988 2894

e-mail: contact@nmhs.com

web-page: www.nmhs.com