За проекта

Очи на четири лапи

eyes4Физическата свобода е нещо толкова естествено, че цената й можеш да осъзнаеш само когато я загубиш. Няма да използваме тези ценни редове, за да ви преразказваме Устава на фондацията и главните й цели.
Убедени сме, че в България трябва да има училище, което да обучава кучета – помощници на хора с увреждания.
Вярваме, че с нашите координирани и целенасочени усилия и разбира се с вашата помощ ще постигнем пълния капацитет на вече създаденото и единствено по рода си училище за кучета водачи на слепи.
На скептиците искаме да кажем – в България има 18 000 слепи граждани, а на Балканите над 200 000.
Със специалните си умения и безгранична любов, които са на разположение 24 часа в денонощието, дипломираните кучета водачи могат да спасят стотици слепи хора от самотния затвор на слепотата.

Училището за кучета-водачи на Фондация „Очи на четири лапи” съществува от 2001г. и е обучило 43 кучета, които вече помагат на своите незрящи стопани.  От 2013 г. „Очи на четири лапи” е член на Международната федерация за кучета-водачи.

За повече информация за екипа и как бихте могли да помогнете (особено като приемно семейство на бъдещи кучета-водачи докато са малки) можете да посетите сайта на фондацията. http://www.e4p-bg.com/

Отвори очи

С времето, екипът на Очи на четири лапи разбира, че само да имаш куче водач не е достатъчно; всъщност хотели, банки, ресторанти и други институции често не допускат хора с увреждания, придружени от кучета-водачи, в сградите си, въпреки закона.  Затова екипът започва кампанията „Отвори очи”, която иска да накара фирмите и институциите да съдействат.  За повече информация за кампанията, посетете уеб-сайта http://www.otvoriochi.com/